Konferencja inaugurująca projekt odbyła się

W dniu 28 czerwca 2013 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (ul. Akademicka 15) odbyła się konferencja inaugurująca projekt pt. „Utworzenie Weterynaryjnej Szkoły Zaawansowanych Technik Diagnostycznych wraz ze specjalistycznymi laboratoriami”. W konferencji wzięli udział pracownicy i studenci nie tylko obydwu ośrodków akademickich Lwowa i Lublina ale także innych ...

Informacja o nadchodzących warsztatach

W ramach projektu „Utworzenie Weterynaryjnej Szkoły Zaawansowanych Technik Diagnostycznych wraz ze specjalistycznymi laboratoriami” przeprowadzono już pierwsze szkolenia. Miały one miejsce na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Tematyka warsztatów skierowana były do studentów i lekarzy weterynarii pracujących z małymi zwierzętami. Szkolenia przeprowadzono na wysokiej klasy sprzęcie weterynaryjnym, jaki został zakupiony w ...

Podsumowanie Lubelskich warsztatów wrześniowych

W dniu 20 września 2014r. na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbyły się kolejne z warsztatów prowadzonych w ramach realizacji projektu „Utworzenie Weterynaryjnej Szkoły Zaawansowanych Technik Diagnostycznych wraz ze specjalistycznymi laboratoriami”.

Szkolenie towarzyszyło uroczystym obchodom Jubileuszu 70-lecia Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie. Wykładowcą był prof. Claudio Bussadori z Kliniki ...

Pierwsze Zakupy Dokonane

W ramach realizacji projektu „Utworzenie Weterynaryjnej Szkoły Zaawansowanych Technik Diagnostycznych wraz ze specjalistycznymi laboratoriami” dokonano już pierwszych planowanych zakupów. W najbliższych tygodniach część sprzętu, przeznaczona dla Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii, zostanie przekazana stronie ukraińskiej. Kolejne przetargi są w trakcie realizacji.

Zapraszamy na czerwcowe warsztaty diagnostyczne w Lublinie

W ramach czerwcowej sesji warsztatowej odbędą się trzy szkolenia:
 11/06/2014, Lublin
Diagnostyka laboratoryjna u małych zwierząt
Prowadząca zajęcia Pani prof. Anna Winnicka
Zakres szkolenia obejmuje badanie hematologiczne, ocenę obrazu biało krwinkowego, zaburzenia krzepnięcia,

 analizę parametrów biochemicznych krwi i moczu w oparciu o wybrane przypadki kliniczne.

 12-13/06/2014, Lublin
Ultrasonografia jamy brzusznej małych zwierząt
+ więcej

Podsumowanie czerwcowych warsztatów diagnostycznych 2014

 • Diagnostyka laboratoryjna u małych zwierząt
  Naszym ekspertem w ramach tego szkolenia była Pani prof. Anna Winnicka uznany specjalista z zakresu diagnostyko laboratoryjnej zwierzat.
  W ramach przeprowadzonych warsztatów uczestnicy zapoznali się z zasadami pobierania materiału, obróbki próbek do badań hematologicznych i biochemicznych. Omówiono zasady interpretacji uzyskanych wyników oraz interakcje pomiędzy poszczególnymi ...

Szkolenia we Lwowie. Maj 2015

Zapraszamy na majowy blok szkoleniowy w Lwowskim Narodowym Uniwersytecie Weterynarii i Biotechnologii.

 1. 13-14/05/2015, Lviv
  Kliniczna diagnostyka laboratoryjna w praktyce weterynaryjnej
 2. 15-16/05/2015, Lviv
  Podstawy echokardiografii u małych zwierząt
 3. 19-20/05/2015, Lviv
  Metody diagnozowania chorób zwierząt z zastosowaniem reakcji łańcuchowej polimerazy. Diagnostyka niebezpiecznych chorób zakaźnych zwierząt
 4. 21-22/05/2015, Lviv
  Praktyczny kurs diagnostyki ultrasonograficznej ciąży i chorób układu ...

Majowe szkolenia we Lwowie zakończone

Majowe szkolenia we Lwowie zakończone

1.

13-14/05/2015, Lviv
Kliniczna diagnostyka laboratoryjna w praktyce weterynaryjnej
46 uczestników (UA)
Spotkanie miało na celu przedstawienie nowych trendów w weterynaryjnej diagnostyce laboratoryjnej. Główny nacisk położono na praktyczne wykorzystanie uzyskiwanych wyników celem skuteczniejszej diagnostyki chorób zwierząt.

2.

15-16/05/2015, Lviv
Podstawy ...

Zapraszamy na "Zastosowanie technik obrazowych w diagnostyce zwierząt towarzyszących"

W terminie 3-05 lipca 2015 w Lwowskim Narodowym Uniwersytecie Weterynarii i Biotechnologii odbędzie się szkolenie z zakresu „Zastosowanie technik obrazowych w diagnostyce zwierząt towarzyszących” . Zajęcia będzie prowadził dr hab. Roman Aleksiewicz

Zastosowanie technik obrazowych w diagnostyce zwierząt towarzyszących

Odbyło się szkolenie  z zakresu „Zastosowanie technik obrazowych w diagnostyce zwierząt towarzyszących” w Lwowskim Narodowym Uniwersytecie Weterynarii i Biotechnologii . Zajęcia prowadził dr hab. Roman Aleksiewicz.

Zakres szkolenia obejmował teoretyczne i praktyczne wykorzystanie technik obrazowych (RTG i USG) w diagnostyce chorób zwierząt towarzyszących. W trakcie szkolenia omówiono prawidłowe metody przygotowania pacjenta ...

Niniejsza strona internetowa została stworzona przy pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Odpowiedzialność za zawartość publikacji leży wyłącznie po stronie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. Stefana Grzyckiego i nie może być w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.