Podsumowanie Lubelskich warsztatów wrześniowych

W dniu 20 września 2014r. na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbyły się kolejne z warsztatów prowadzonych w ramach realizacji projektu „Utworzenie Weterynaryjnej Szkoły Zaawansowanych Technik Diagnostycznych wraz ze specjalistycznymi laboratoriami”.

Szkolenie towarzyszyło uroczystym obchodom Jubileuszu 70-lecia Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie. Wykładowcą był prof. Claudio Bussadori z Kliniki Weterynaryjnej Gran Sasso w Mediolanie, światowej sławy ekspert z zakresu echokardiografii psów i kotów.

Tematyką szkolenia było badanie echokardiograficzne psów. W warsztatach uczestniczyło 21 lekarzy weterynarii.

Niniejsza strona internetowa została stworzona przy pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Odpowiedzialność za zawartość publikacji leży wyłącznie po stronie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. Stefana Grzyckiego i nie może być w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.