Pierwsze Zakupy Dokonane

W ramach realizacji projektu „Utworzenie Weterynaryjnej Szkoły Zaawansowanych Technik Diagnostycznych wraz ze specjalistycznymi laboratoriami” dokonano już pierwszych planowanych zakupów. W najbliższych tygodniach część sprzętu, przeznaczona dla Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii, zostanie przekazana stronie ukraińskiej. Kolejne przetargi są w trakcie realizacji.
Niniejsza strona internetowa została stworzona przy pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Odpowiedzialność za zawartość publikacji leży wyłącznie po stronie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. Stefana Grzyckiego i nie może być w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.