Zapraszamy na czerwcowe warsztaty diagnostyczne w Lublinie

W ramach czerwcowej sesji warsztatowej odbędą się trzy szkolenia:
 11/06/2014, Lublin
Diagnostyka laboratoryjna u małych zwierząt
Prowadząca zajęcia Pani prof. Anna Winnicka
Zakres szkolenia obejmuje badanie hematologiczne, ocenę obrazu biało krwinkowego, zaburzenia krzepnięcia,

 analizę parametrów biochemicznych krwi i moczu w oparciu o wybrane przypadki kliniczne.

 12-13/06/2014, Lublin
Ultrasonografia jamy brzusznej małych zwierząt
Prowadzący Pan dr Wojciech Atamaniuk


 16/06/2014, Lublin
Podstawy echokardiografii małych zwierząt
Prowadząca Pani dr Magdalena Garncarz

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o kontakt z biurem projektu.

Niniejsza strona internetowa została stworzona przy pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Odpowiedzialność za zawartość publikacji leży wyłącznie po stronie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. Stefana Grzyckiego i nie może być w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.