Szkolenia we Lwowie. Maj 2015

Zapraszamy na majowy blok szkoleniowy w Lwowskim Narodowym Uniwersytecie Weterynarii i Biotechnologii.

 1. 13-14/05/2015, Lviv
  Kliniczna diagnostyka laboratoryjna w praktyce weterynaryjnej
 2. 15-16/05/2015, Lviv
  Podstawy echokardiografii u małych zwierząt
 3. 19-20/05/2015, Lviv
  Metody diagnozowania chorób zwierząt z zastosowaniem reakcji łańcuchowej polimerazy. Diagnostyka niebezpiecznych chorób zakaźnych zwierząt
 4. 21-22/05/2015, Lviv
  Praktyczny kurs diagnostyki ultrasonograficznej ciąży i chorób układu rozrodczego u zwierząt gospodarskich
 5. 23/05/2015, Ivano-Frankovsk
  Podstawy echokardiografii u małych zwierząt
Niniejsza strona internetowa została stworzona przy pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Odpowiedzialność za zawartość publikacji leży wyłącznie po stronie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. Stefana Grzyckiego i nie może być w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.