Majowe szkolenia we Lwowie zakończone

Majowe szkolenia we Lwowie zakończone

1.

13-14/05/2015, Lviv
Kliniczna diagnostyka laboratoryjna w praktyce weterynaryjnej
46 uczestników (UA)
Spotkanie miało na celu przedstawienie nowych trendów w weterynaryjnej diagnostyce laboratoryjnej. Główny nacisk położono na praktyczne wykorzystanie uzyskiwanych wyników celem skuteczniejszej diagnostyki chorób zwierząt.

2.

15-16/05/2015, Lviv
Podstawy echokardiografii u małych zwierząt
54 uczestników (UA)
Zostało przeprowadzone szkolenie z zakresu podstaw echokardiografii u zwierząt jako nowoczesnej techniki diagnostycznej, pozawalanej na rozpoznawanie wad wrodzonych i nabytych serca. Prawidłowo przeprowadzone badanie ma ogromne znaczenie dla postawienia rzetelnej diagnozy i rozpoczęcie leczenia. Zajęcia miały charakter teoretyczny jaki i praktyczne wykonanie badania.

3.

19-20/05/2015, Lviv
Metody diagnozowania chorób zwierząt z zastosowaniem reakcji łańcuchowej polimerazy. Diagnostyka niebezpiecznych chorób zakaźnych zwierząt
32 uczestników (2 PL, 30 UA)
Konieczność wczesnego rozpoznawania chorób zakaźnych, identyfikacji czynnika chorobotwórczego oraz monitorowania rozprzestrzeniania się chorób spowodowała konieczność wprowadzania czułych metod diagnostycznych. W ramach szkolenia zapoznano uczestników z zasadami pobierania materiału do badań PCR, przechowywania oraz transportu do laboratoriów. Omówiono technikę wykonywania reakcji łańcuchowej polimerazy. Zapoznano z zasadami

interpretacji wyników oraz możliwością uzyskania wyników fałszywie dodatnich i fałszywie ujemnych.

4.

21-22/05/2015, Lviv
Praktyczny kurs diagnostyki ultrasonograficznej ciąży i chorób układu rozrodczego u zwierząt gospodarskich
35 uczestników (UA)
Szkoleni składało się z dwóch części: wprowadzenia teoretycznego oraz zajęć praktycznych. W pierwszej części przedstawiono podstawy ultrasonografii, oraz omówiono badania układu rozrodczego zwierząt gospodarczych. Zostały przedstawione fizjologiczne obrazy narządów, skany

uzyskiwane w trakcie ciąży, a także obrazy najczęściej spotykanych patologii. W części drugiej uczestnicy pod nadzorem prowadzącego wykonywali badanie USG narządów rozrodczych i omawiali uzyskane wyniki.

5.
23/05/2015, Ivano-Frankovsk
Podstawy echokardiografii u małych zwierząt
9 uczestników (UA)
Zostało przeprowadzone szkolenie z zakresu podstaw echokardiografii u zwierząt jako nowoczesnej techniki diagnostycznej, pozawalanej na rozpoznawanie wad wrodzonych i nabytych serca. Prawidłowo przeprowadzone badanie ma ogromne znaczenie dla postawienia rzetelnej diagnozy i rozpoczęcie leczenia. Zajęcia miały charakter teoretyczny jaki i praktyczne wykonanie badania.

Niniejsza strona internetowa została stworzona przy pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Odpowiedzialność za zawartość publikacji leży wyłącznie po stronie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. Stefana Grzyckiego i nie może być w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.