Zastosowanie technik obrazowych w diagnostyce zwierząt towarzyszących

Odbyło się szkolenie  z zakresu „Zastosowanie technik obrazowych w diagnostyce zwierząt towarzyszących” w Lwowskim Narodowym Uniwersytecie Weterynarii i Biotechnologii . Zajęcia prowadził dr hab. Roman Aleksiewicz.

Zakres szkolenia obejmował teoretyczne i praktyczne wykorzystanie technik obrazowych (RTG i USG) w diagnostyce chorób zwierząt towarzyszących. W trakcie szkolenia omówiono prawidłowe metody przygotowania pacjenta do badania obrazowego, ułożenie w trakcie wykonywania zdjęć. Przeanalizowano wcześniej wykonane badania a także wykonywano badanie pacjentów pod kierunkiem prowadzącego.

W szkoleniu brało udział 51 uczestników z Ukrainy.

Niniejsza strona internetowa została stworzona przy pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Odpowiedzialność za zawartość publikacji leży wyłącznie po stronie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. Stefana Grzyckiego i nie może być w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.