Konferencja inaugurująca projekt odbyła się

W dniu 28 czerwca 2013 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (ul. Akademicka 15) odbyła się konferencja inaugurująca projekt pt. „Utworzenie Weterynaryjnej Szkoły Zaawansowanych Technik Diagnostycznych wraz ze specjalistycznymi laboratoriami”. W konferencji wzięli udział pracownicy i studenci nie tylko obydwu ośrodków akademickich Lwowa i Lublina ale także innych europejskich jednostek naukowych (m.in. Czech, Słowacji, Litwy, Węgier, Turcji i Hiszpanii).

Prezentacje prelegentów
Galeria
Niniejsza strona internetowa została stworzona przy pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Odpowiedzialność za zawartość publikacji leży wyłącznie po stronie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. Stefana Grzyckiego i nie może być w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.