Informacja o nadchodzących warsztatach

W ramach projektu „Utworzenie Weterynaryjnej Szkoły Zaawansowanych Technik Diagnostycznych wraz ze specjalistycznymi laboratoriami” przeprowadzono już pierwsze szkolenia. Miały one miejsce na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Tematyka warsztatów skierowana były do studentów i lekarzy weterynarii pracujących z małymi zwierzętami. Szkolenia przeprowadzono na wysokiej klasy sprzęcie weterynaryjnym, jaki został zakupiony w ramach projektu.

Wszyscy słuchacze otrzymali certyfikaty uczestnictwa w szkoleniach.

 1. szkolenie z zakresu diagnostyki laboratoryjnej – 11.06.2014r.
  wykładowca – prof. dr hab. Anna Winnicka
  współprowadzący – mgr Manuela Leśniewska i mgr Marzena Gałczyńska
  28 uczestników, w tym 6 słuchaczy z Ukrainy
 2. szkolenie z zakresu ultrasonografii jamy brzusznej małych zwierząt – 12-13.06.2014r. wykładowca – dr n. wet. Wojciech Atamaniuk
  współprowadzący – dr n. wet. Piotr Dębiak i dr n. wet. Anna Łojszczyk-Szczepaniak
  25 uczestników, w tym 2 słuchaczy z Ukrainy
 3. szkolenie z zakresu kardiologii małych zwierząt – 16.06.2014r.
  wykładowca – dr n. wet. Magdalena Garncarz
  współprowadząca – lek. wet. Aleksandra Krawczyk
  16 uczestników,  w tym 3 słuchaczy z Ukrainy
Niniejsza strona internetowa została stworzona przy pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Odpowiedzialność za zawartość publikacji leży wyłącznie po stronie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. Stefana Grzyckiego i nie może być w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.