Program konferencji
8.30-9.00Rejestracja uczestników
9.00-9.30Otwarcie konferencji
9.30-11.00Epidemiologia wybranych chorób transmisyjnych
u psów i kotów - dr n.wet. Łukasz Adaszek
11.00-11.30Przerwa kawowa
11.30-13.00Diagnostyka obrazowa w endokardiozie i kardiomiopatii
rozstrzeniowej u psów - dr n.wet. Magdalena Garncarz
13.00-14.30Praktyczne aspekty ultrasonografii jamy brzusznej
u małych zwierząt - dr n.wet. Piotr Dębiak
14.30-14.45Zakończenie części wykładowej
14.45-16.00Przerwa obiadowa
16.00-17.30Warsztaty

Konferencja inaugurująca projekt – Lublin

W dniu 28 czerwca 2013 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (ul. Akademicka 15) odbędzie się konferencja inaugurująca Projekt. Celem Konferencji jest przedstawienie uczestnikom głównych założeń projektu oraz oczekiwanych rezultatów. Uczestnicy będą mieli możliwość wysłuchania cyklu wykładów wpisujących się w główny nurt tego przedsięwzięcia, będą to zagadnienia związane z epidemiologią wybranych chorób transmisyjnych u psów i kotów, praktycznymi aspektami ultrasonografii jamy brzusznej u małych zwierząt oraz diagnostyką obrazową w endokardiozie i kardiomiopatii rozstrzeniowej u psów. W ramach konferencji zorganizowane zostaną także praktyczne warsztaty z zakresu diagnostyki ultrasonograficznej zwierząt. Do udziału w konferencji zapraszają Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wraz z Lwowskim Narodowym Uniwersytetem Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. Stafana Grzyckiego.
Niniejsza strona internetowa została stworzona przy pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Odpowiedzialność za zawartość publikacji leży wyłącznie po stronie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. Stefana Grzyckiego i nie może być w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.