Program konferencji
8.30-9.00 Rejestracja uczestników
9.00-9.30 Otwarcie konferencji
9.30-11.00 Aktualny stan chorób zakaźnych na Ukrainie
11.00-11.30 Przerwa kawowa
11.30-13.00 Metody zwalczania chorób zakaźnych ze
szczególnym uwzględnieniem stosowania
szczepionki doustnej przeciw wściekliźnie
w kontekście wymogów UE
13.00-14.30 Najczęstrze stany patologiczne w
obrazowaniu USG
14.30-14.45 Przerwa obiadowa
14.45-16.00 Diagnostyka i leczenie wybranych chorób
odkleszczowych u psów
16.00-17.30 Zakończenie

Konferencja podsumowująca projekt - Lwów

24 lipca 2015 r. w budynkach Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii odbyła się konferencja podsumowująca Projekt. Celem Konferencji było przedstawienie uczestnikom rezultatów projektu oraz wniosków ze zrealizowanych w projekcie przedsięwzięć. Uczestnicy mieli możliwość wysłuchania cyklu wykładów, były to zagadnienia związane z aktualnym stanem chorób zakaźnych na Ukrainie, metodami zwalczania chorób zakaźnych ze szczególnym uwzględnieniem stosowania szczepionki doustnej przeciw wściekliźnie w kontekście wymogów UE, najczęstszymi stanami patologicznymi w obrazowaniu usg, diagnostyką i leczeniem wybranych chorób odkleszczowych u psów.
Niniejsza strona internetowa została stworzona przy pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Odpowiedzialność za zawartość publikacji leży wyłącznie po stronie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. Stefana Grzyckiego i nie może być w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.