PREZENTACJE PRELEGENTÓW - KONFERENCJA INAUGURUJĄCA PROJEKT

CHOROBA ZASTAWKI DWUDZIELNEJ - ENDOKARDIOZA
CHOROBA ZASTAWKI DWUDZIELNEJ - ENDOKARDIOZA
PRAKTYCZNE ASPEKTY ULTRASONOGRAFII JAMY BRZUSZNEJ U MAŁYCH ZWIERZĄT
PRAKTYCZNE ASPEKTY ULTRASONOGRAFII JAMY BRZUSZNEJ U MAŁYCH ZWIERZĄT
BABESZJOZA PSÓW
BABESZJOZA PSÓW
 
KARDIOMIOPATIA ROZSTRZENIOWA
KARDIOMIOPATIA ROZSTRZENIOWA
 
Ta publikacja została wydana przy pomocy finansowej Unii  Europejskiej, w 
ramach Programu Współpracy Transgranicznej  Polska-Białoruś-Ukraina 
2007-2013 . Odpowiedzialność za zawartość tej  publikacji leży wyłącznie po 
stronie   Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie / Lwowskiego Narodowego 
Uniwersytetu  Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii i nie może być w 
żadnym wypadku  traktowane jako odzwierciedlenie stanowiska Unii 
Europejskiej.
Niniejsza strona internetowa została stworzona przy pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Odpowiedzialność za zawartość publikacji leży wyłącznie po stronie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. Stefana Grzyckiego i nie może być w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.