Kontakt

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin
48 814456912

Kierownik Projektu
Stanisław Winiarczyk

stanislaw.winiarczyk@up.lublin.pl

Kontakt z Kierownikiem Projektu jest możliwy poprzez formularz kontaktowy

Lwowski Narodowy Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej
i Biotechnologii im. Stefana Grzyckiego

ul. Pekarska 50 Lwów, 79010 Ukraina
+38 0322756551

Kierownik Projektu
Wasyl Stefanyk

stefanyk@bigmir.net


Imię i nazwisko
E-mail
Treść wiadomości
Niniejsza strona internetowa została stworzona przy pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Odpowiedzialność za zawartość publikacji leży wyłącznie po stronie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. Stefana Grzyckiego i nie może być w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.