W ramach realizacji projektu „Utworzenie Weterynaryjnej Szkoły Zaawansowanych Technik Diagnostycznych wraz ze specjalistycznymi laboratoriami” dokonano już pierwszych planowanych zakupów. W najbliższych tygodniach część sprzętu, przeznaczona dla Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii, zostanie przekazana stronie ukraińskiej. Kolejne przetargi są w trakcie realizacji.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie:

a) elektrokardiografy:
• CARDIOVIT AT-10 plus – 1 sztuka
Aparat EKG w formie laptopa, z kolorowym ekranem LCD z podświetleniem. Podstawowe parametry wzmacniacza EKG to m.in.: 4000 próbek/sek./kanał, zakres częstotliwości 0-150 Hz, pomiar HR do 300 bpm, CMRR > 100 dB, rozdzielczość 18 bit. Aparat wyposażony jest w filtry SPF, SMF, SSF i SBS (sieciowy, mięśniowy, wygładzający i stabilizujący). Pamięć pozwala na zapis 350 badań. Urządzenie jest wyposażone w interfejs sieciowy umożliwiający transmisję danych do systemów IT. Oprogramowanie współpracujące daje także możliwość wykonania analizy późnych potencjałów komorowych.
• CARDIOVIT AT-101 – 4 sztuki
Kompaktowy aparat EKG pozwalający na rejestrację w trybie ręcznym i automatycznym, wyposażony w ekran LCD z podświetleniem. Podstawowe parametry wzmacniacza EKG to m.in. 1000 próbek/sek./kanał, zakres częstotliwości 0-150 Hz, CMRR > 100 dB, rozdzielczość 12 bit. Aparat wyposażony jest w filtry SPF, SMF, SSF i SBS (sieciowy, mięśniowy, wygładzający i stabilizujący). Pamięć pozwala na zapis 40 badań. Urządzenie jest wyposażone w interfejs sieciowy umożliwiający transmisję danych do systemów IT.
b) Cyfrowy aparat RTG – ZooMaxGOLDCCD / Control-X Medical – 1 sztukaSystem rentgenowski ZooMaxGOLDCCD służy do wykonywania badań ogólnodiagnostycznych zwierząt. Wyposażony jest w kolumnę lampy rtg o stałej wysokości SID, zintegrowany stół rentgenowski z pływającym blatem, detektor cyfrowy o rozdzielczości 9MP oraz generator o mocy 30kW z programami anatomicznymi APR. Stół wyposażony jest dodatkowo w przycisk nożny zwalniający elektromagnetyczne hamulce blatu, oraz kratkę przeciwrozproszeniową. Szyny boczne umieszczone w blacie umożliwiają prawidłowe pozycjonowanie zwierząt w trakcie wykonywania ekspozycji. Cyfrowa konfiguracja aparatu działa zgodnie ze standardem DICOM 3.0.
c) aparat RTG z ramieniem C – Robin / CatMedical Systems – 1 sztukaAparat Robin służy do wykonywania badań przy użyciu fluoroskopii, charakteryzuje się prostą budową i łatwą obsługą. Robin został zaprojektowany do stosowania w ortopedii, chirurgii, urologii oraz kardiologii. Aparat wyposażony jest w 9” wzmacniacz obrazu oraz lampę rentgenowską z obrotową anodą. Cyfrowa konfiguracja aparatu działa zgodnie ze standardem DICOM 3.0.

Lwowski Narodowy Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii:

a) mikroskopy:
• mikroskop laboratoryjny Leica DM2500 – 4 sztuki (w 4 różnych konfiguracjach)
• mikroskop laboratoryjny Leica DM500 – 7 sztuki
Rutynowe mikroskopy badawcze Leica serii DM zaprojektowano z myślą o zastosowaniu w medycynie, laboratoriach klinicznych, patologii i biologii; od zadań rutynowych po zagadnienia naukowo-badacze. Modułowa budowa oraz przemyślane rozwiązania zapewniają za pomocą kilku ruchów ręki łatwe dostosowanie mikroskopów do indywidualnych preferencji i sposobu pracy. Model DM500 jest prostym i trwałym mikroskopem studenckim, który został specjalnie zaprojektowany do celów edukacyjnych i prostych prac laboratoryjnych.
Model DM2500 posiada modułowe oprogramowanie pozwalające na rozbudowę o liczne specjalistyczne moduły do pomiarów i analizy obrazu, upraszczające ocenę i interpretację wyników. Mikroskopy DM2500, dzięki rozbudowanej konfiguracji obejmującej m.in. wyposażenie do epifluorescencji oparte o lampę rtęciową 100W z filtrami UV, fioletowym i niebieskim, kondensory z wyposażeniem do pracy w technikach jasnego i ciemnego pola oraz kontrastu fazowego, komplety obiektywów Planachromatycznych i Planfluorytowych oraz kolorową kamerę cyfrową z chłodzeniem DFC450 C, stanowią uniwersalne narzędzie w różnego rodzaju analizach i badaniach.
b) Elektrokardiograf CARDIOVIT AT-10 plus – 1 sztuka
Aparat EKG w formie laptopa, z kolorowym ekranem LCD z podświetleniem. Podstawowe parametry wzmacniacza EKG to m.in.: 4000 próbek/sek./kanał, zakres częstotliwości 0-150 Hz, pomiar HR do 300 bpm, CMRR > 100 dB, rozdzielczość 18 bit. Aparat wyposażony jest w filtry SPF, SMF, SSF i SBS (sieciowy, mięśniowy, wygładzający i stabilizujący). Pamięć pozwala na zapis 350 badań. Urządzenie jest wyposażone w interfejs sieciowy umożliwiający transmisję danych do systemów IT. Oprogramowanie współpracujące daje także możliwość wykonania analizy późnych potencjałów komorowych.
c) analizatory:
• automatyczny analizator biochemiczny BS-120 - 1 sztuka
Analizator cechujący się szerokim panelem badań biochemicznych, pozwalający na wykonanie 100 testów fotometrycznych na godzinę, zaopatrzony w 8 pozycji próbkowych, 28 zdefiniowanych pozycji odczynnikowych, obrotowy statyw na 40 jednorazowych kuwet reakcyjnych oraz automatyczny detektor czystości kuwet. Podstawowe cechy tego aparatu to m.in. stabilizacja temperatury przebiegu reakcji, automatyczna aspiracja odczynnika i badanego materiału, czujnik poziomu cieczy, detektor kolizji, pomiar pozostałej ilości odczynnika, automatyczna regulacja głębokości zanurzenia igły aspirującej oraz jej automatyczne mycie. Analizator pozwala na automatyczne rozcieńczanie próbki, wykonywanie badań z mikropróbek, tworzenie paneli badań oraz archiwizację wyników.
• automatyczny analizator hematologiczny MYTHIC 18 – 1 sztuka
18-parametrowy analizator morfologii krwi pozwalający na wykonanie badania w niecałą minutę. Oznaczenie z 9,8 μl krwi obwodowej. Aparat pozwala na badanie krwi różnych gatunków zwierząt (pies, kot, koń, owca, krowa, fretka, królik, świnka morska, szczur, koza). Istnieje również możliwość poszerzenia zakresu badań o inne gatunki.
• analizator do badania moczu URYXXON-VET – 1 sztuka
Aparat paskowy oznaczający 10 parametrów moczu: glukozę, ciała ketonowe, białko, krew, leukocyty, azotyny, ciężar właściwy, pH, bilirubinę oraz urobilinogen. Cechy aparatu to m.in. automatyczny transport pasków do odczytu, automatyczna inkubacja, automatyczna kalibracja bez dodatkowych pasków kalibracyjnych, flagowanie patologicznych odczytów, wyszukiwanie wyników wg zadeklarowanego kryterium. Wydajność analizatora to 60 badań/godz. Pamięć aparatu pozwala na zapis 200 wyników z danymi pacjenta.
d) cyfrowyaparat RTG – ZooMaxGOLDCCD / Control-X Medical – 1 sztuka
System rentgenowski ZooMaxGOLDCCD służy do wykonywania badań ogólnodiagnostycznych zwierząt. Wyposażony jest w kolumnę lampy rtg o stałej wysokości SID, zintegrowany stół rentgenowski z pływającym blatem, detektor cyfrowy o rozdzielczości 9MP oraz generator o mocy 30kW z programami anatomicznymi APR. Stół wyposażony jest dodatkowo w przycisk nożny zwalniający elektromagnetyczne hamulce blatu, oraz kratką przeciwrozproszeniową. Szyny boczne umieszczone w blacie umożliwiają prawidłowe pozycjonowanie zwierząt w trakcie wykonywania ekspozycji. Cyfrowa konfiguracja aparatu działa zgodnie ze standardem DICOM 3.0.

Zakupów dokonano za pośrednictwem firm:
mikroLAB
PZ Cormay S.A.
Schiller Poland Sp. z o.o.
TOMED Zaopatrzenie Medyczne
Niniejsza strona internetowa została stworzona przy pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Odpowiedzialność za zawartość publikacji leży wyłącznie po stronie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. Stefana Grzyckiego i nie może być w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.