Planowane szkolenia

11.06.2014 Temat: Diagnostyka laboratoryjna małych zwierząt. (dla 30 os.)

Prof. Anna Winnicka

10:00 - Otwarcie Szkolenia- Prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk, Kierownik Projektu
10:15-11:30 – Wartość kliniczna badania hematologicznego - Prof. dr hab. Anna Winnicka
11:30-12:00 - Praktyczne zagadnienia na temat funkcjonowania sprzętu diagnostycznego -mgr Marzena Gałczyńska, mgr Manuela Leśniewska
12:00-12:30 – przerwa
12:30-14:00 - Interpretacja wyników badań laboratoryjnych - Prof. dr hab. Anna Winnicka
14:00-14:45 – przerwa
14:45-16:45 – Warsztaty (samodzielne wykonywanie analiz: hematologicznych, biochemicznych i moczu przy użyciu specjalistycznego sprzętu, barwienie retikulocytów, wykonywanie rozmazów
i ocena mikroskopowa stopnia regeneracji w niedokrwistości)
16:45 – zakończenie szkolenia

12-13.06.14 Temat : Ultrasonografia małych zwierząt – jama brzuszna

Prowadzący:
Dr Wojciech Atamaniuk
Dr Piotr Dębiak
Dr Anna Łojszczyk- Szczepaniak

12.06.2014 czwartek
Sesja teoretyczna dla wszystkich uczestników (30 os.)
9:00-9:15 -Otwarcie Szkolenia - Prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk, Kierownik Projektu
9:15-11:00 - Fizyczne podstawy ultradźwięków. Obsługa aparatu ultrasonograficznego. Artefakty.
Dr Wojciech Atamaniuk
11:00-11:30 – przerwa
11:30 – 13:00 Zasady wykonywania badania USG. Plan badania ultrasonograficznego jamy brzusznej małych zwierząt. Dr Wojciech Atamaniuk
13:00-14:00 – Przerwa

Sesja praktyczna czwartkowa (dla 15 os.)
14:00-19:00 Zajęcia praktyczne

13.06.2014 Piątek
Sesja praktyczna piątkowa (dla 15 os.)
9:00-14:00 Zajęcia praktyczne
14:00 – zakończenie szkolenia

16.06.2014 Temat Podstawy Echokardiografii (dla 15 os.)

Dr Magdalena Garncarz
lek. wet. Aleksandra Krawczyk

9:00-9:15 Otwarcie Szkolenia - Prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk, Kierownik Projektu
9:15-10:00 Podstawy echokardiografii - projekcje prawostronne dwuwymiarowe i M-mode
Dr Magdalena Garncarz
10:00-10:15 - Przerwa
10:15-11:00 Podstawy echokardiografii - projekcje lewostronne dwuwymiarowe Dr Magdalena Garncarz
11:00-11:15 – Przerwa
11:15-13:00 - Sesja Praktyczna część pierwsza
13:00-14:00 - Przerwa
14:00-17:00 Sesja Praktyczna część druga
17:00 – zakończenie szkolenia

FORMULARZ REJESTRACYJNY DO POBRANIA

Rejestracja uczestników zakończona

11.06.2014 „Szkolenie z diagnostyki laboratoryjnej”

1. Anna Heród
2. Beata Wójtowicz
3. Elżbieta Paszko
4. Gabriela Ciurej
5. Gabriela Lignar
6. Grzegorz Łopata
7. Jan Frymus
8. Justyna Chustecka
9. Karina Pasek
10. Karolina Kruk
11. Katarzyna Czernicka
12. Konrad Kurek
13. Krzysztof Matusiak
14. Magda Stępień
15. Magdalena Sieczkowska
16. Mateusz Ciołko
17. Michał Stelmaszyk
18. Paulina Bukowska
19. Paulina Fras
20. Paweł Klimiuk
21. Przemysław Adach
22. Sylwia Skawińska
23. PROF. STEFANYK W.
24. PROF. SLIWINSKA L.
25. BLISHCH GALYNA
26. BORODINOVA EWGENIA
27. LUKASHCUK BOGDAN
28. BASARAB TARAS


12-13.06.2014 „Szkolenie z ultrasonografii jamy brzusznej małych zwierząt”
Tura I (zajęcia praktyczne w czwartek)
1. Agnieszka Kowalówka
2. Aleksandra Polberg
3. Anna Magdziak
4. Aneta Wójtowicz
5. Bartłomiej Żak
6. Bartosz Andrzejczuk
7. Ewa Osińska
8. Ewa Parys
9. Ilona Stabryła
10. Joanna Kaczor
11. Justyna Więckowska
12. Karol Żelechowski
13. Magdalena Caruk
14. Piotr Laskowski
15. Paulina Goławska


Tura II (zajęcia praktyczne w piątek)
1. Jakub Dłubisz
2. Jan Piskoń
3. Katarzyna Szulc
4. Marta Popiel
5. Paweł Łyp
6. PROF. STEFANYK W.
7. PROF. SLIWINSKA L.
8. DOCENT-MAKSYMOVYCH IGOR.
9. PRITSAK WITA
10. IVKHIV MARYANA
11. LUKASHCUK BOGDAN
12. BASARAB TARAS
13. CHERNUSHKIN BOHDAN
14. BILYK IGOR
15. Agata Stec


16.06.2014 „Szkolenie z podstaw echokardiografii małych zwierząt”
1. Aleksandra Semik-Pękalska

2. Aneta Jurczuk-Andrzejuk
3. Dorota Stefaniak
4. Kamila Depta
5. Karolina Wrześniewska
6. Katarzyna Szalacha
7. Łukasz Prost
8. Małgorzata Janik
9. Małgorzata Kuskowska
10. Marcin Garbal
11. Nina Nawrot
12. Robert Czerniak
13. DOCENT-MAKSYMOVYCH IGOR.
14. PRITSAK WITA
15. CHERNUSHKIN BOHDAN
Niniejsza strona internetowa została stworzona przy pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Odpowiedzialność za zawartość publikacji leży wyłącznie po stronie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. Stefana Grzyckiego i nie może być w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.